Recyklace kompozitu – ReCompo

Ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni a Akademií věd vyvíjíme technologii pro recyklaci kompozitních materiálů. V oponentním řízení je právě projekt s podporou Technologické agentury ČR. Předběžné úspěšné testování ukazuje enormní potenciál technologie (viz. foto kroků recyklace)

pro bližší info kontaktujte vaclav-marek@email.cz